ChinMaya

Óriási terület, mint majd látni fogod, messzire nyúlnak a gyökerei. Így ezen írással én is pusztán egy rövid bepillantást tudok adni számodra, a teljesség igénye nélkül.

Mielőtt utazásunkat megkezdenénk  kelet varázslatos mozgásvilágában, lássuk mi is tartozik az alternatív / keleti mozgásterápia körébe. Különösen figyelmet érdemel e kérdés, mivel nem kifejezetten csak a mozgással kapcsolatos technikákat foglalja magában. Ennek oka egészen mély fogalombéli különbségekből ered, ilyen pl. az emberről, az emberi élet értelméről, az egészségről, a betegségről, a létezésről alkotott fogalmak. Ugyanis ezek teljesen eltérnek a nyugati társadalmakétól.

Amit e terület felölel az elnevezéséből is egyértelmű, az elsődlegesen a különböző mozgásrendszerek. Azonban ide tartoznak a mozgásterületek különböző légzőgyakorlatai, relaxációs, meditációs, vizualizációs, imaginációs technikái is (Az évek során a gyakorlati tapasztalatok és mozgásterápia területén megjelent újabb tudományos kutatási eredmények, amelyet a kutatáshoz használt vizsgálati eszközök terén bekövetkezett fejlődés tett lehetővé, az alternatív mozgásterápiára is hatást gyakorolnak.).

Hová sorolható az alternatív mozgásterápia módszer?

Ha szeretnénk az alternatív mozgásterápiában használatos technikákat közös eredőre hozni, akkor azt mondhatjuk, hogy az ingerterápiák, valamint a gyakorlásterápiák körébe tartoznak.

Ingerterápia (szinonim kifejezéseként a reakcióterápia vagy áthangoló terápia is használatos) a szervezet válaszkészségére építenek: Az adott impulzus hatására, a szervezetben reakciók indulnak be, amelyek a testi és pszichés folyamatokat az egészséges egyensúly felét terelik (érdemes figyelembe venni, hogy sikeressége függ attól, hogy a szervezet még rendelkezik rugalmassággal, reagáló képességgel)

Gyakorlásterápiák: Ilyenek pl. a relaxációs gyakorlatok, a jóga, a csikung, alapja a fokozatosan kiépülő feltételes reflexkapcsolatok (A keleti technikák működésének oka, természetesen más, tradicionális magyarázattal is rendelkezik). A gyakorlás során az idegrendszer megtanulja hogyan  hozza nyugalmi tónusba a testet. Továbbá, hogyan lehet befolyásolni az izmok, szervek vagy a tudat működését. A kívánt eredmény eléréséhez vezető úton, azonban csak akkor érhetünk el eredményt, ha a gyakorlás rendszeres és következetes.

Az alternatív / keleti mozgásterápia helye a terápiában

Az alternatív mozgásterápiában szereplő mozgásrendszerekből mára rendszeresen emel be technikákat a modern mozgásterápiába (pl. légzés, vizualizáció, test gyakorlatok). Az alternatív mozgásterápiák iránti idegenkedés érezhető a nyugati orvoslásban (bár lassú, de pozitív változás érzékelhető e tekintetben). Ennek egyik oka, hogy szervesen beépültek abba a világnézeti rendszerbe, amiben születtek, amelyek sohasem tekintették őket puszta testgyakorlatoknak, vagy gyógyító eszköznek, sokkal jobban a kozmikus törvényekhez való alkalmazkodásnak, vagy a szellemi fejlődés egy lehetséges útjának. Levetve a túlmisztifikálás szemüvegét, látható igazán e technikák valódi természete. A másik ok, hogy minden keleti mozgásrendszer hatékonyságát sokáig a tapasztalat igazolta. Nem voltak elég fejlett műszerek, hogy hatásmechanizmusuk a modern tudomány számára is magyarázható és igazolható legyen. Egyre több modern mozgásforma, egyre több mozgásterápiával foglalkozó területen találkozhatunk az alternatív mozgásterápia eszközeivel.

Az alternatív / keleti mozgásterápia háttere

A keleti mozgásterápia technikáinak megértéséhez nélkülözhetetlenek a nagy gyógyító rendszerek (amelyek egyébként a keleti mozgásterápia bölcsői) emberről, a gyógyításról, az egészségről, a betegségről alkotott képének megértése. A tradicionális mozgásrendszerek a Távol – Keleten születtek, mégpedig Indiában, Kínában, Tibetben, Thaiföldön és Japánban. Két ősi forrást mindenképp szükséges megemlíteni, ez pedig az indiai: Ayurvédikus orvoslás és a kínai: Hagyományos kínai orvoslás. (a nyugaton kifejlesztett alternatív módszerek szemléletükben és gyakran technikájukban is a keleti hagyományokra épülnek).

A nagy gyógyító rendszerek egyrészről ugyanazon kérdésre keresik a választ (pl. Milyen lény az ember? Milyen az, aki egészséges? (Egészségkép), Milyen az, aki beteg? (Betegségkép),  Hogyan lehet helyreállítani az egészséget?), másrészről nem pusztán a fizikai test gyógyításának szentelnek figyelmet, hanem együttesen foglalkoznak a fizikai, az energetikai és a mentális területek egyensúlyának a helyreállításával.

Ebből következően az alternatív / keleti mozgásterápiák sem pusztán a test egészségének a helyre állítását célozzák meg, hanem holisztikusan a fizikai, az energetikai és a mentális egyensúly megteremtésével is tőrödnek.

Néhány ide tartozó mozgásrendszer

INDIA             

Jóga, és ezen belül megtalálunk: hatha, mantra, radzsa, yantra, laja-krija jógát

A jóga 11 gyakorlati köre:

 • Ászanák (testgyakorlatok),
 • Pránajáma (légzőgyakorlatok)
 • Relaxáció (Sokféle, a jógától független technikája létezik. Ide tartozik a jóga mély relaxációs technikája, a jóga nidra, mellyel teljes fizikai és mentális relaxáció valósítható meg.)
 • Kontempláció (a meditációhoz vezető út első állomása
 • Koncentráció (a kontempláció folytatása, a figyelmet egyetlen tárgyra fókuszáljuk, mint például a légzés)
 • Meditáció (belső csend, nincsenek érzések, gondolatok, érzelmek. Mély és éber állapot))
 • Mantrák (szanszkrit hang, szótag, vagy szócsoport)
 • Mudrák (jelentése: pecsét, kéztartás)
 • Bandhák (jelentése: zár, zsilip. energiaáramlás terelése)
 • Shatkarma -krija (tisztító gyakorlatok)

KÍNA               

 • Csikung: Csi: energia Kung: gyakorlás munkálkodás. A testben jelenlévő energiaáramlás ellenőrzését, tudatos irányítását, kiegyensúlyozását szolgálja. (Wai dan és Nei dan csikung)
 • Taics Csuan (Taijquan): Szervesen illeszkedik a Yin Yang elmélethez
 • Az öt tibeti gyakorlat: Energia fejlesztő, stimuláló hatású gyakorlat

Filozófia

Még egy területet meg kell említeni, ez pedig a filozófia háttér, amellyel biztos, hogy szembe találkozunk e témában. Két nagy területet emelnék ki, ez pedig India és Kína.

Indiai: A hinduizmus rendszerében kialakult szánkija filozófia (Az ayurvédikus orvoslás szellemi hátterét adja.).A hinduizmus tanításai összegző védák (szent könyvek) összegzik, ezt a világnézetet, pedig védikus filozófiaként emlegetik.  A jógával kapcsolatban elmaradhatatlan kisérőként jelennek meg Patanjali jóga – szútrái és a jóga 8 ága, valamint a Bhagavad Gítá

Kínai: Két gondolkodásmódot fedezhetünk fel az ókori Kínában, ez pedig a konfucianizmus és a taoizmus (wo-wei, a „nem cselekvés elve”. A világ folyásába való erőszakos beavatkozás elvetését jelenti. „1Az áramlatnak nem ellenszegülni kell, hanem vele együtt hömpölyögni, a természetet nem leigázni kell, hanem törvényeire ráhangolódni és harmóniában élni vele.”) A hagyományos kínai orvoslás elméletét jelentős mértékben a taoizmus elgondolásai alakították.

A gyógyító rendszerek és a keleti mozgásformákkal kapcsolatosan rátalálunk a buddhizmusra is (tanításának alapja: a Négy nemes igazság, és a Nemes nyolcas út). A buddhizmus szemléletét elsődlegesen a tudatra ható – relaxációs, imaginációs, meditációs technikákban fedezhetjük fel. A kitartó gyakorlás útján a cél a felülemelkedés, a derű, a kiegyensúlyozottság elérése. Itt már a buddhizmus egy ága a zen buddhizmus nyomai is fellelhetők.

(Korábban már szó esett a nagy gyógyító rendszerek és a keleti mozgásformák kapcsolatáról, így a filozófiai érintettség sem elhanyagolható.)

Van, hogy félreértik és tévesen vallásnak hiszik e mozgásformákat, ekkor érdemes például a jógára gondolni. Mivel a jóga gyakorlati tudomány, ebből eredően, fogalmát, alapelveit és szabályait csak akkor érthetjük meg, ha azt gyakorlatban is értelmezzük és alkalmazzuk (A jógi befelé figyelve, önmagát, önmaga reakcióit, teste és elméje működését, az ingerekre adott válaszokat figyeli és tudatosítja is. Így a jógi megismeri és megérti önmagát).

Most, hogy e kis utazásunk végéhez értünk, sokkal mélyebb gondolatokkal találkozhattunk, mint, ami egy puszta testmozgás esetében felmerül. Ugyan e mozgásrendszerek a régmúltban születtek, azonban éppen azért, mert az emberi létezés kérdéseinek bölcsőjében fogantak, az embert a természet részének tekintik és törvényeit rá nézve is érvényesnek tartják, teszi őket halhatatlanná. Mi sem  nagyobb bizonyíték erre, mint hogy az elmúlt jó pár évben a mozgásrendszer területén végzett kutatási eredmények hatására, egyre többször nyúlnak vissza ezen alternatív / keleti mozgásrendszerek technikáihoz. Ez tükröződik például, a pár éve megjelent modern mozgásformákban (pl. fascia tréning, NMPT), és a modern mozgásterápiás szemléletben is.

 

Palotai Tünde
Alternatív mozgásterapeuta                                                                                                                                                                                               Jógaoktató

 

Az alternatív mozgásterápia bemutatására felhasznált irodalom:

1Sárai Gábor: Alternatív mozgás és masszázsterápia

Dr. Vígh Béla: Jóga és az idegrendszer, illetve Jóga és tudomány

Néhány könyv e témában:

 • Szvámi Véda Bhárati: A hatha jóga filozófiája
 • Szvámi Ráma: A jóga útja
 • Swami Satyananda Sarasvati: Ászana Pránajáma Mudrá Bandha
 • Dr. Yang Jwin-Ming: A nyolc brokáttekercs
 • Dr. Baktay Ervin: Bhagavad Gítá
 • Teng Ming – Tao: A Tao 365 gyöngyszeme

Ezek is érdekelhetnek

legfrissebbek

A légzés megfigyelése

Belégzés és kilégzés, egy folytonos szüntelen áramlás. Befogadás-elengedés, elfogadás-adás, feszültség-ellazulás. Ellentétek, ugyanakkor kölcsönösen

Jóga és az önismeret

A jóga és az önismeret elválaszthatatlanok egymástól. Attól a pillanattól kezdve, hogy a jógaszőnyegre lépünk a gyakorlatok révén információkat kapunk...

Új szemlélet a mozgásban

Mi is a természet része vagyunk, így törvényei miránk is vonatkoznak, a változás a megújulás akár csak a természetben a mi emberi...

Ez a webhely sütiket használ, hogy jobb böngészési élményt kínáljon a felhasználónak. Adatvédelmi tájékoztató